University  |   College  |   Hospital |   Library

 

B.H.M.S IV

1
Swati Tripathi
2010
1
2
Tasleem Khan
2010
1
3
Ankita Upadhyay
2010
2
4
Prashant Sharma
2010
3
5
Kalpa Jain
2011
1
6
Preeti Sharma
2011
2
7
Swarnima Krishnareya
2011
3
8
Sheena Pal
2011
4
9
Swati Sharma
2012
1
10
Nandini Dadhich
2012
2
11
Bharti
2012
3
12
Aditi Bhinda
2013
1
13
Vaishali Jain
2013
2
14
Aditi Arun
2013
3
15
Poorva Bhardwaj
2013
4
16
Nalni Tiwari
2014
1
17
Ankita Sharma
2014
2
18
Devika Sharma
2014
3
19
Mansi Mishra
2014
4
20
Pavitra Gaur
2015
1
21
Aakanksha Saxena
2015
2
22
Tarashi Sharma
2015
3
23
Swati Kodwani
2015
4
24
Seema Kumari Mali
2016
1
25
Shaziya Parveen
2016
2
26
Pallavi Sharma
2016
3
27
Raina Vijay
2016
4
28
Utkarsh Kumar Tailor
2017
1
29
Harshita Changulani
2017
2
30
Madhu Kumawat
2017
3
31
Harshita Goyal
2018
1
32
Jasmine Kaur
2018
2
33
Isha Tonk
2018
3
34
Priyanka Meena
2018
4
Notifications