University  |   College  |   Hospital |   Library

 

B.H.M.S II

1
Tasleem Khan
2010
1
2
Swati Tripathi
2010
2
3
Ankita Upadhyay
2010
3
4
Kalpa Jain
2011
1
5
Sheena Pal
2011
2
6
Surbhi Pareek
2011
3
7
Swati Sharma
2012
1
8
Nandini Dadhich
2012
2
9
Ruchika Singh
2012
3
10
Bharti
2012
3
11
Vaishali Jain
2013
1
12
Aditi Bhinda
2013
2
13
Shivangi Rajora
2013
3
14
Nalini Tiwari
2014
1
15
Ankita Sharma
2014
2
16
Garima Parmar
2014
3
17
Pavitra Gaur
2015
1
18
Preksha Gautam
2015
2
19
Swati Thanvi
2015
3
20
Swati Kodwani
2015
4
21
Seema Kumari Mali
2016
1
22
Shaziya Parveen
2016
2
23
Dipshi Jain
2016
3
24
Sonakshi Goel
2016
4
25
Sajal Sharma
2017
1
26
Jaskaran Singh
2017
2
27
Harshita Changulani
2017
3
28
Utkarsh Kumar Tailor
2017
4
29
Harishita Goyal
2018
1
30
Jasmine Kaur
2018
2
31
Paridhi Jain
2018
3
32
Avneet Kaur
2018
4
33
Divisha Pal
2019
1
34
Vidushi Lodha
2019
2
35
Nikita Goyal
2019
3
36
Aditi Shukla
2019
4
37
Archana Peepliwal
2020
1
38
Nupur Gaur
2020
2
39
Himanshi Sharma
2020
3
40
Aarti Choudhary
2020
4
Notifications