University  |   College  |   Hospital |   Library

 

B.H.M.S I

1
Prashant Sharma
2010
1
2
Tasleem Khan
2010
2
3
Swati Tripathi
2010
3
4
Kalpa Jain
2011
1
5
Sheena Pal
2011
2
6
Swarnima Krishreya
2011
3
7
Swati Sharma
2012
1
8
Bharti
2012
2
9
Amanpreet Singh
2012
3
10
Aditi Bhinda
2013
1
11
Aditi Arun
2013
2
12
Vaishali Jain
2013
3
13
Ankita Sharma
2014
1
14
Pooja Sharma
2014
2
15
Sheela Sharma
2014
3
16
Garima Sachadava
2015
1
17
Pavitra Gaur
2015
2
18
Preksha Gautam
2015
3
19
Meenal Sharma
2015
3
20
Shaziya Parveen
2016
1
21
Isha Sharma
2016
2
22
Seema Kumari Mali
2016
3
23
Gunjan Sharma
2016
4
24
Harshita Changulani
2017
1
25
Utkarsh Kumar Tailor
2017
2
26
Jaskaran Singh
2017
3
27
Mratyunjay Raj Kumar
2017
4
28
Harshita Goyal
2018
1
29
Paridhi Jain
2018
2
30
Avneet Kaur
2018
3
31
Rupal Patria
2018
4
32
Divisha Pal
2019
1
33
Manasvi Choudhary
2019
2
34
Vidushi Lodha
2019
3
35
Abhishek Tak
2019
4
36
Himanshi Sharma
2020
1
37
Nupur Gaur
2020
2
38
Aarti Choudhary
2020
3
39
Archana Peeplwal
2020
4
40
Rakshita Chaturvedi
2021
1
41
Nasreen Bano
2021
2
42
Sakshi Agarwal
2021
3
43
Moksha Saini
2021
4
Notifications